Røyken Senter forvaltes av DRIV Eiendomsforvaltning, vennligst se Personvernerklæring på våres nettsider her.